Drive a quad in the desert

Generic Profile Pic
taman44's Goal

activity icon 80 pts

1 follower

In het begin bungelde ik ergens achter aan, ik kon een paar langzame drivers niet voorbij, na de pauze zorgde ik ervoor dat ik vooraan zat, nou, dat ging goed ik haalde één voor één iedereen in, een beetje te enthousiast was ik toen ik de leraar zelf inhaalde en die wist de weg, ik dacht even over een zandheuveltje te kunnen, nee, daar moesten we dus omheen! Levensgevaarlijk, want ik butste van de Quad af zo links de Quad af, heel veel geluk gehad, want de Quad viel naar rechts. Heel de laatste week Afrika erg kreupel gelopen, ik heb het gevoeld!! 


Places Sort by:

Would you, or someone you know, like to advertise your business here?
If so, click here to find out more.